Lp Kredyty % w skali roku
1 Kredyty konsumenckie:  
  a/ gotówkowe – stopa zmienna ze spłatą do 5 lat 7,20
  b/ gotówkowy plus

Stopa referencyjna NBP + 7,00 % marży

  c/ odnawialne w ROR – stopa zmienna 7,20
2 Kredyty obrotowe dla klientów instytucjonalnych – stopa zmienna 7,20
3 Kredyty inwestycyjne PROW 2014-2020 WIBOR 3 M +6,00 % marży
4 Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – stopa zmienna

7,20

 

5 Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym dla osób prowadzących działalność rolniczą – stopa zmienna 7,20
6 Kredyty obrotowe odnawialne /rewolwingowe/ realizowane poprzez rachunek bieżący Gmin i innych jednostek budżetowych- stopa zmienna 7,20
7 Kredyty inwestycyjne na realizację zadań własnych Gmin - stopa zmienna 6,50
8 Kredyty obrotowe „AGROLINIA” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą – stopa zmienna 6,00
9 Kredyty obrotowe „AGRO” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą – stopa zmienna 6,50
10 Kredyty inwestycyjne „AGRO INWEST” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą – stopa zmienna 5,50
11 Kredyty zabezpieczone hipotecznie udzielane klientom indywidualnym od 1 lutego 2020 roku:  
a) Kredyty mieszkaniowe – stopa zmienna

WIBOR3M+

4,00 % marży

b) Kredyty konsolidacyjne – stopa zmienna

WIBOR3M+

4,50 % marży

c) Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie – stopa zmienna

WIBOR3M+

4,50 % marży

12 Kredyty preferencyjne oprocentowane są według odrębnych przepisów  
13 Kredyty przeterminowane (przeterminowane należności) – stopa zmienna Oprocentowanie równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym w odniesieniu do kredytów udzielonych od 1 stycznia 2016 roku.
14 Kredyty konsorcjalne Na warunkach banku wiodącego
15 Kredyty inwestycyjne komercyjne – stopa zmienna

WIBOR 3M+

5,50 % marży

16 Kredyty inwestycyjne dla firm leasingowych – stopa zmienna WIBOR 3M + min.1,5% marża
Lp Środki pieniężne na rachunkach bankowych % w skali roku
1 Płatne na każde żądanie w administracji – stopa zmienna 0,00
2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe - stopa zmienna 0,00
3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe do 30 roku życia – stopa zmienna 0,00
4 Rachunki bieżące - stopa zmienna 0,00
5 Rachunki bieżące rolników - stopa zmienna 0,00
6 Lokaty terminowe 1 miesięczne - stopa zmienna 0,01
7 Lokaty terminowe 2 miesięczne - stopa zmienna 0,01
8 Lokaty terminowe 3 miesięczne - stopa zmienna 0,10
9 Lokaty terminowe 4 miesięczne - stopa zmienna 0,10
10 Lokaty terminowe 5 miesięczne - stopa zmienna 0,10
11 Lokaty terminowe 6 miesięczne - stopa zmienna   0,15
12 Lokaty terminowe 12 miesięczne - stopa zmienna 0,30
13 Lokaty terminowe 24 miesięczne - stopa zmienna 0,32
14 Lokaty terminowe 36 miesięczne - stopa zmienna 0,32
15 Rachunek oszczędnościowy bis - stopa zmienna 0,10
16

Rachunek oszczędnościowy w administracji zakładany do dnia 14.04.2019 r. – stopa zmienna

od 1 000,00 zł do 100 000,00 zł

powyżej 100 000,00 zł

                          

0,10

0,12

17 Promocyjne lokaty SGB Oprocentowane jak lokaty standardowe banku

Uchwała Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 26/2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku.

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2021 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com