Lp Kredyty % w skali roku
1 Kredyty konsumenckie:  
  a/ gotówkowe – stopa zmienna ze spłatą do 5 lat 10,00
  b/ gotówkowy plus

Stopa referencyjna NBP + 5,00 % marży

  c/ odnawialne w ROR – stopa zmienna 10,00
2 Kredyty obrotowe dla klientów instytucjonalnych – stopa zmienna 8,95
3 Kredyty inwestycyjne PROW 2014-2020 WIBOR 3 M +3,80 % marży
4 Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – stopa zmienna

8,95

 

5 Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym dla osób prowadzących działalność rolniczą – stopa zmienna 8,95
6 Kredyty obrotowe odnawialne /rewolwingowe/ realizowane poprzez rachunek bieżący Gmin i innych jednostek budżetowych- stopa zmienna 7,50
7 Kredyty inwestycyjne na realizację zadań własnych Gmin - stopa zmienna 6,50
8 Kredyty obrotowe „AGROLINIA” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą – stopa zmienna 5,00
9 Kredyty obrotowe „AGRO” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą – stopa zmienna 6,00
10 Kredyty inwestycyjne „AGRO INWEST” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą – stopa zmienna 5,00
11 Kredyty zabezpieczone hipotecznie udzielane klientom indywidualnym od maja 2015 roku:  
a) Kredyty mieszkaniowe – stopa zmienna

WIBOR3M+

2,4 % marży

b) Kredyty konsolidacyjne – stopa zmienna

WIBOR3M+

2,4 % marży

c) Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie – stopa zmienna

WIBOR3M+

3,0 % marży

12 Kredyty preferencyjne oprocentowane są według odrębnych przepisów  
13 Kredyty przeterminowane (przeterminowane należności) – stopa zmienna Oprocentowanie równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym w odniesieniu do kredytów udzielonych od 1 stycznia 2016 roku.
14 Kredyty konsorcjalne Na warunkach banku wiodącego
15 Kredyty inwestycyjne komercyjne – stopa zmienna 6,90
16 Kredyty inwestycyjne dla firm leasingowych – stopa zmienna WIBOR3M + min.1,5% marża
     
Kredyty w administracji:
1 Kredyty konsumenckie członkowskie - stopa zmienna 10,00
2 Kredyty na cele mieszkaniowe – stopa zmienna 7,50
3 Kredyty inwestycyjne PROW 2007-2013 – stopa zmienna 7,75
4 Kredyty zabezpieczone hipotecznie udzielane klientom indywidualnym:  
a) Kredyty mieszkaniowe – stopa zmienna 7,50
b) Kredyty konsolidacyjne – stopa zmienna 7,50
c) Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie – stopa zmienna 7,50
5 Kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej – stopa zmienna 8,50
6 Kredyty obrotowe „AGROKREDYT” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą – stopa zmienna 7,90
7 Kredyty przeterminowane - stopa zmienna Oprocentowanie równe czterokrotności wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego w Narodowym Banku Polskim w stosunku rocznym w odniesieniu do kredytów udzielonych do 31 grudnia 2015 roku.
Lp Środki pieniężne na rachunkach bankowych % w skali roku
1 Płatne na każde żądanie w administracji – stopa zmienna 0,03
2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe - stopa zmienna 0,03
3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe do 30 roku życia – stopa zmienna 0,10
4 Rachunki bieżące - stopa zmienna 0,03
5 Rachunki bieżące rolników - stopa zmienna 0,03
6 Lokaty terminowe 1 miesięczne - stopa zmienna 0,40
7 Lokaty terminowe 2 miesięczne - stopa zmienna 0,45
8 Lokaty terminowe 3 miesięczne - stopa zmienna 0,80
9 Lokaty terminowe 4 miesięczne - stopa zmienna 0,90
10 Lokaty terminowe 5 miesięczne - stopa zmienna 0,95
11 Lokaty terminowe 6 miesięczne - stopa zmienna   1,00
12 Lokaty terminowe 12 miesięczne - stopa zmienna 1,60
13 Lokaty terminowe 24 miesięczne - stopa zmienna 2,10
14 Lokaty terminowe 36 miesięczne - stopa zmienna 2,20
15 Rachunek oszczędnościowy bis zakładany od dn. 15.04.2019 r. - stopa zmienna 1,30
15

Rachunek oszczędnościowy w administracji zakładany do dnia 14.04.2019 r. – stopa zmienna

od 1 000,00 zł do 100 000,00 zł

powyżej 100 000,00 zł

 

1,60

1,70

16 Promocyjne lokaty SGB Oprocentowane jak lokaty standardowe banku

Uchwała Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 19/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku.

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2019 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com