grupy 2020 m

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mławie serdecznie zaprasza Członków Banku na:

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MŁAWIE

które odbędą się w dniach:

18 marca 2020 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIŚNIEWO - godz. 1200 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIECZFNIA KOŚCIELNA i MIASTA MŁAWY - godz. 1100 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).

19 marca 2020 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/IŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1100 w Iłowie w lokalu GOPS-u przy ul. Staszica 1.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/SZYDŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1300 w Szydłowie w lokalu Urzędu Gminy przy ul. Mazowieckiej 63.

Porządek Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Mławie w 2020 r.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2019 roku ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 6. Omówienie projektów uchwał:
 •     * zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
 •     * zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie za 2019 rok,
 •     * zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok,
 •     * udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium,
 •     * podziału nadwyżki bilansowej,
 •     * oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 •     * oceny przestrzegania polityki wynagradzania za rok 2019,
 •     * wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej.
 •    7. Dyskusje i wolne wnioski.
 •    8. Zamknięcie zebrania.

 

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com