calendar 309912 m

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, Zarząd Banku zwołuje na dzień

05 czerwca 2020 roku w lokalu własnym

na godzinę 1100 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Wybór Komisji Wnioskowej,
 7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 10. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok ,
 13. Dyskusja,
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 •      - zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
 •      - zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie
 •        od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 •      - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019rok,
 •      - udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium,
 •      - podziału nadwyżki bilansowej,
 •      - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 •      - oceny przestrzegania polityki wynagradzania za 2019 rok,
 •      - wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej.
 • 15. Wolne wnioski,
 • 16. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

 

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                     W MŁAWIE

 

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com