.:  KREDYTOBIORCO  :.

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

 • Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych? 
 • Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MŁAWIE.

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowa treść MORATORIUM ZBP.

 

 calendar 309912 m

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, Zarząd Banku zwołuje na dzień

05 czerwca 2020 roku w lokalu własnym

na godzinę 1100 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Wybór Komisji Wnioskowej,
 7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 10. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok ,
 13. Dyskusja,
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 •      - zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
 •      - zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie
 •        od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 •      - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019rok,
 •      - udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium,
 •      - podziału nadwyżki bilansowej,
 •      - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 •      - oceny przestrzegania polityki wynagradzania za 2019 rok,
 •      - wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej.
 • 15. Wolne wnioski,
 • 16. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

 

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                     W MŁAWIE

 

.:  PRZEDSIĘBIORCO  :.

Zatrudniasz pracowników ? Obawiasz się o Swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa ?

logo pfr

Zapoznaj się ze szczególnymi rozwiązaniami pomocowymi oferowanymi przez Polski Fundusz Rozwoju.

Od 29 kwietnia możesz wystąpić o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego również przez Bank Spółdzielczy w Mławie.

Sięgnij po dotację i złóż wniosek online za pośrednictwem Bankowości Internetowej Banku Spółdzielczego w Mławie.  

 

tarcza fin mikro

 

tarcza fin msp

 

Tarcza Finansowa PFR - Prezentacja

stop wirus m

.:  SZANOWNI KLIENCI  :.

Mając na uwadze bezieczeństwo i zdrowie Klientów oraz Pracowników Banku, w związku z rozprzestrzenianiem sie w Polsce koronowirusa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy zobligowani do wprowadzenia wszelkich działań zapobiegającym jego rozprzestrzenianie się.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz ograniczenie do minimum osobistych wizyt w placówkach Banku Spółdzielczego.

Informujemy, iż placówki Banku pracują w trybie ciągłym, jadnakże rekomendujemy Państwu korzytanie z bankowości elektronicznej oraz transakcji bezgotówkowych.

Wiele sptraw mozna załatwić telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.

CENTRALA BANKU                tel. 23 654 34 46 / fax. 23 654 32 91

ODDZIAŁ w IŁOWIE              tel. 23 654 10 07 / fax. 23 654 19 76

ODDZIAŁ w SZYDŁOWIE       tel. 23 655 40 60 / fax. 23 655 43 99

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com