grupy 2019 m

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mławie serdecznie zaprasza Członków Banku na:

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MŁAWIE

które odbędą się w dniach:

11 kwietnia 2019 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIŚNIEWO - godz. 1000 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIECZFNIA KOŚCIELNA i MIASTA MŁAWY - godz. 1000 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).

12 kwietnia 2019 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/IŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1000 w Iłowie w lokalu GOPS-u przy ul. Staszica 1.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/SZYDŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1300 w Szydłowie w lokalu Urzędu Gminy przy ul. Mazowieckiej 63.

Porządek Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Mławie w 2019 r.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie za 2018 rok.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2018 rok wraz z opinia biegłego rewidenta.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
 6. Zmiana Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie.
 7. Wprowadzenie Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Mławie.
 8. Zmiana Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzileczego w Mławie.
 9. Omówienie projektów uchwał.
 10. Dyskusje i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie zebrania.

 

 

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2019 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com