17 maj

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, Zarząd Banku zwołuje na dzień

17 maja 2019 roku w lokalu własnym

na godzinę 1100 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Wybór Komisji Wnioskowej,
 7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 10. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie za 2018 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2018 roku wraz z opinią biegłego rewidenta,
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 13. Zmiana Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie, w tym:

          - omówienie proponowanych zmian,

               - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie,

    14. Dokonanie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie, w tym:

               - złożenie Arkuszy informacyjnych do indywidualnej oceny członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie do Komisji Wnioskowej,

               - przedstawienie Rekomendacji dla Zebrania Przedstawicieli o pozytywnej bądź negatywnej ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej;

               - podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej;

               - podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej;

    15. Wprowadzenie Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Mławie:

               - omówienie zasadności wprowadzenia regulacji,

               - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Mławie,

    16. Zmiana Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mławie:

              - omówienie zmian,

              - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mławie,

    17. Dyskusja,

    18. Podjęcie uchwał w sprawach:

 •      - zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 •      - zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie za 2018 rok,
 •      - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok,
 •      - udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium,
 •      - podziału nadwyżki bilansowej,
 • 19. Wolne wnioski;
 • 20. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

 

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                     W MŁAWIE

 

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2020 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com