calendar 309912 m

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, Zarząd Banku zwołuje na dzień

18 czerwca 2021 r. w lokalu "AMBROZJA" w Mławie

przy ul.Zuzanny Morawskiej 19

na godzinę 1100 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Wybór Komisji Wnioskowej,
 7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 10. Zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, w tym podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”,
 11. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2020 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok wraz z oceną: (a) funkcjonowania Polityki Wynagradzania, (b) stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 14. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie”,
 15. Dokonanie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, w tym: (a) złożenie formularzy oceny członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie do Komisji Wnioskowej, (b) przedstawienie Rekomendacji dla Zebrania Przedstawicieli o pozytywnej bądź negatywnej ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej, (c) podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, (d) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 16. Dyskusja,
 17. Podjęcie uchwał w sprawach: (a) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok, (b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok, (d) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium, (e) podziału nadwyżki bilansowej, (f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć, (g) oceny przestrzegania polityki wynagradzania za rok 2020, (h) przyjęcia wystąpienia polustracyjngo Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych Delegatura w Warszawie, art.93 § 4 ustawy prawo spółdzielcze,
 18. Wolne wnioski,
 19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

Informujemy, iż w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID- 19, obrady odbędą się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

 

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                     W MŁAWIE

 

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com