Lp Kredyty % w skali roku
1 Kredyty konsumenckie:  
  a/ gotówkowe – stopa zmienna ze spłatą do 5 lat
Dwukrotność ods. ustaw.3, nie więcej niż 10,00%
  b/ gotówkowy plus

Stopa referencyjna NBP2 + 7,00 % marży

  c/ odnawialne w ROR – stopa zmienna
Dwukrotność ods. ustaw.3, nie więcej niż 10,00%
2 Kredyty obrotowe dla klientów instytucjonalnych – stopa zmienna
Dwukrotność ods. ustaw.3, nie więcej niż 10,00%
3 Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – stopa zmienna

Dwukrotność ods. ustaw.3, nie więcej niż 10,00%

4 Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym dla osób prowadzących działalność rolniczą – stopa zmienna
Dwukrotność ods. ustaw.3, nie więcej niż 10,00%
5 Kredyty obrotowe odnawialne /rewolwingowe/ realizowane poprzez rachunek bieżący Gmin i innych jednostek budżetowych- stopa zmienna
Dwukrotność ods. ustaw.3, nie więcej niż 10,00%
6 Kredyty inwestycyjne na realizację zadań własnych Gmin - stopa zmienna 6,50
7 Kredyty obrotowe „AGROLINIA” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą – stopa zmienna
8,50
8 Kredyty obrotowe „AGRO” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą – stopa zmienna
9,00
9 Kredyty inwestycyjne „AGRO INWEST” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą – stopa zmienna
7,50
10

Kredyty inwestycyjne PROW 2014-2020

WIBOR 3M1 +

6,00 % marży

11 Kredyty zabezpieczone hipotecznie udzielane klientom indywidualnym:  
a) i) Kredyty mieszkaniowe – stopa zmienna

WIBOR 3M1 +

4,00 % marży

  ii) Kredyty mieszkaniowe – stopa okresowo stała 10,00 % przez okres 5 lat, po tym okresie 

WIBOR 3M1 +4,00 % marży

b) Kredyty konsolidacyjne – stopa zmienna

WIBOR 3M1 +

4,50 % marży

c) Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie – stopa zmienna

WIBOR 3M1 +

4,50 % marży

12 Kredyty preferencyjne oprocentowane są według odrębnych przepisów  
13 Kredyty przeterminowane (przeterminowane należności) – stopa zmienna Oprocentowanie równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym w odniesieniu do kredytów udzielonych od 1 stycznia 2016 roku.
14 Kredyty konsorcjalne Na warunkach banku wiodącego
15 Kredyty inwestycyjne komercyjne – stopa zmienna

WIBOR 3M1 +

5,50 % marży

16 Kredyty inwestycyjne dla firm leasingowych – stopa zmienna WIBOR 1M2 + min.1,2% marża
Lp Środki pieniężne na rachunkach bankowych % w skali roku
1 Płatne na każde żądanie w administracji – stopa zmienna 0,00
2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe - stopa zmienna 0,00
3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe do 30 roku życia – stopa zmienna 0,00
4 Rachunki bieżące - stopa zmienna 0,00
5 Rachunki bieżące rolników - stopa zmienna 0,00
6 Lokaty terminowe 1 miesięczne - stopa zmienna 1,80
7 Lokaty terminowe 2 miesięczne - stopa zmienna 1,85
8 Lokaty terminowe 3 miesięczne - stopa zmienna 2,30
9 Lokaty terminowe 4 miesięczne - stopa zmienna 2,35
10 Lokaty terminowe 5 miesięczne - stopa zmienna 2,35
11 Lokaty terminowe 6 miesięczne - stopa zmienna   2,80
12 Lokaty terminowe 12 miesięczne - stopa zmienna 3,50
13 Lokaty terminowe 24 miesięczne - stopa zmienna 5,10
14 Lokaty terminowe 36 miesięczne - stopa zmienna 5,15
15

Lokata terminowa "LATO 2022" 3 miesięczna - stopa zmienna

Lokata terminowa "LATO 2022" 6 miesięczna - stopa zmienna

Lokata terminowa "LATO 2022" 12 miesięczna - stopa zmienna

3,00

4,00

5,00

16 Lokaty termonowe 6 miesięczne "LOKATA NA SZÓSTKĘ" 6,00
17 Rachunek oszczędnościowy bis - stopa zmienna 1,50
18

Rachunek oszczędnościowy w administracji zakładany do dnia 14.04.2019 r. – stopa zmienna

od 1 000,00 zł do 100 000,00 zł

powyżej 100 000,00 zł

                          

1,50

1,55

19 Promocyjne lokaty SGB Oprocentowane jak lokaty standardowe banku

1 - WIBOR 3M - stawka ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału poprzedzajacego kwartał naliczania odsetek, obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowizuje przez okres nastepnego kwartału.

2 - Stopa referencyjna NBP - stopa procentowa ogłaszana przez NBP, zmiana następuje z dniem ogłoszenia przez NBP.

3 - Odsetki ustawowe - suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p.; zmiana następuje z dniem ogłoszenia przez NBP.

Uchwała Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie z dn. 28 grudnia 2022 r.

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com