Jubileusz 100 lecia

W dniu 14 listopada 2009 roku w Mławie odbyły się uroczystości związane z obchodami 100-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Mławie. Obchody rozpoczęły się o godzinie 16.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie w intencji pracowników, członków, działaczy samorządowych oraz klientów, której przewodniczył ks. Kanonik dr Ryszard Kamiński. Po mszy wszyscy obecni udali się do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzyczne I i II stop. w Mławie, gdzie miała miejsce część oficjalna uroczystych obchodów Jubileuszu 100-lecia Banku Spółdzielczego w Mławie.

W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Mirosław Koźlakiewicz, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pan Henryk Antczak, Starosta Powiatu Mławskiego – Pan Włodzimierz Wojnarowski, Starosta Powiatu Działdowskiego – Pan Marian Janicki.

W obchodach jubileuszowych wzięli udział również przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Przewodniczącego Rady Miasta – Pana Krzysztofa Wasiłowskiego, Burmistrza Miasta Mławy – Pana Sławomira Kowalewskiego, Zastępcy Burmistrza Miasta Mławy – Pani Janiny Budzichowskiej, Wójta Gmin Iłowo – Pana Jana Zygmunta Przyborskiego, Wójta Gminy Szydłowo – Pana Wiesława Boczkowskiego.

Zdj 1W uroczystościach uczestniczyli ponadto: Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego – Pani Danuta Kowalczyk, wraz z przybyłymi reprezentantami tego Banku, Dyrektor Działu Lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie - Pani Marianna Danuta Świerżewska, Ksiądz Kanonik – dr Ryszard Kamiński.

W uroczystych obchodach 100-lecia Banku Spółdzielczego w Mławie wzięli ponadto udział Prezesi ościennych banków spółdzielczych wraz z przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej, przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z Bankiem, Klienci oraz obecni i byli pracownicy Banku.

Część oficjalna uroczystości rocznicowych rozpoczęła się wystąpieniem Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Pana Jana Ocalewicza, który przypomniał rys historyczny Banku, jako pierwszej polskiej instytucji finansowej na ziemi mławskiej oraz nazwiska zasłużonych działaczy, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przez dziesięciolecia przyczyniali się do rozwoju placówki. W swoim wystąpieniu Pan Prezes Zarządu podkreślił również ogromne znaczenie Banku dla lokalnej społeczności mławskiej. Bank zapisał się równie na kartach historii nie tylko jako instytucja wspierająca lokalne rolnictwo, rzemiosło i usługi, ale także jako instytucja prowadząca walkę o zachowanie polskości.

Zdj 2Zasługi Banku docenił Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, przyznając, świętującemu jubileusz 100-lecia Bankowi Spółdzielczemu w Mławie, medal pamiątkowy „PRO MAZOVIA” jako spółdzielni, która całokształtem działalności społecznej i publicznej oraz realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego, wybitnie przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Mazowsza. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego pamiątkowe odznaczenie wręczył, na ręce Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Pana Jana Ocalewicza, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pan Henryk Antczak.

W dalszej części uroczystych obchodów 100-lecia Banku Spółdzielczego w Mławie miało miejsce odznaczenie medalem „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego” pracowników Banku, którzy swoim wieloletnim zaangażowaniem przyczyniali się do rozwoju lokalnej społeczności spółdzielczej oraz dokładali wszelkich starań, aby świadczone przez Bank usługi były na jak najwyższym poziomie. Medalem „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego” w dniu 14 listopada 2009 roku odznaczeni zostali następujący pracownicy Banku Spółdzielczego w Mławie: Pani Elżbieta Mielczarek, Pani Bogusława Sowińska i Pani Ewa Traczyk. Z okazji jubileuszu Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie - Pani Małgorzata Dobiegała, w dniu 9 października b.r. odebrała z rąk Prezesa Narodowego Banku Polskiego, honorową odznaka „Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”.

Zdj 3Kolejnym punktem uroczystości jubileuszowych były wystąpienia przybyłych gości. Jako pierwszy głos zabrał Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Mirosław Koźlakiewicz. W swoim wystąpieniu Pan Poseł pogratulował Zarządowi Banku Spółdzielczego w Mławie wspaniałego jubileuszu oraz przypomniał sytuacje na ziemiach polskich z początku XX wieku, kiedy zaczęły powstawać pierwsze polskie towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe.

Następnie swoje gratulacje złożyli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pan Henryk Antczak, Starosta Powiatu Mławskiego – Pan Włodzimierz Wojnarowski, Starosta Powiatu Działdowskiego – Pan Marian Janicki, Burmistrz Miasta Mławy – Pan Sławomir Kowalewski, Wójt Gminy Iłowo – Pan Jan Zygmunt Przyborski, Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego w Warszawie – Pani Danuta Kowalczyk oraz Dyrektor Działu Lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie – Pani Marianna Danuta Świerżewska.

Dalszą część uroczystości uświetnił występ artystyczny w wykonania uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stop. w Mławie, w skład którego weszły utwory znanych kompozytorów polskich i zagranicznych, m.in. F. Lehara, F. Chopina, C. Hartoga, A. L. Webbera, E. Gigout, G. Pucciniego, M. de Falli, L. Różyckiego i A. Chaczaturina.

Dalsza część obchodów jubileuszowych 100-lecia Banku Spółdzielczego w Mławie odbyła się w lokalu przy ul. Kolejowej.

Zdj 4Pisząc o wspaniałym jubileuszu 100-lecia Banku Spółdzielczego w Mławie nie sposób nie pamiętać o chwili obecnej. Dziś nasz Bank z sukcesem zmaga się z konkurencją na rynku lokalnym. Możemy poszczycić się między innymi tym, że zapewniamy naszym klientom możliwość korzystania z bankomatu oraz konta internetowego, a także wydajemy karty płatnicze do rachunków. Należy zaznaczyć, że Bank Spółdzielczy w Mławie jest bankiem detalicznym z polskim kapitałem i o polskim charakterze, dla którego największą wartością jest Klient. Dlatego też z myślą o nich Bank proponuje swoje usługi w postaci różnego rodzaju kredytów i depozytów. Bank prowadzi również działalność walutowo-dewizową w postaci międzynarodowych przekazów pieniężnych sieci Western Union.

Z okazji jubileuszu Bank wydał monografię, w której opisane została historia i losy Banku oraz jego osiągnięcia i działalność.

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com