grupy 2020 m

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mławie serdecznie zaprasza Członków Banku na:

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MŁAWIE

które odbędą się w dniach:

18 marca 2020 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIŚNIEWO - godz. 1200 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIECZFNIA KOŚCIELNA i MIASTA MŁAWY - godz. 1100 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).

19 marca 2020 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/IŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1100 w Iłowie w lokalu GOPS-u przy ul. Staszica 1.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/SZYDŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1300 w Szydłowie w lokalu Urzędu Gminy przy ul. Mazowieckiej 63.

Porządek Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Mławie w 2020 r.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2019 roku ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 6. Omówienie projektów uchwał:
 •     * zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
 •     * zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie za 2019 rok,
 •     * zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok,
 •     * udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium,
 •     * podziału nadwyżki bilansowej,
 •     * oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 •     * oceny przestrzegania polityki wynagradzania za rok 2019,
 •     * wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości Krajowej Rady Spółdzielczej.
 •    7. Dyskusje i wolne wnioski.
 •    8. Zamknięcie zebrania.

 

 17 maj

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, Zarząd Banku zwołuje na dzień

17 maja 2019 roku w lokalu własnym

na godzinę 1100 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Wybór Komisji Wnioskowej,
 7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 10. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie za 2018 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2018 roku wraz z opinią biegłego rewidenta,
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 13. Zmiana Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie, w tym:

          - omówienie proponowanych zmian,

               - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie,

    14. Dokonanie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie, w tym:

               - złożenie Arkuszy informacyjnych do indywidualnej oceny członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie do Komisji Wnioskowej,

               - przedstawienie Rekomendacji dla Zebrania Przedstawicieli o pozytywnej bądź negatywnej ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej;

               - podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej;

               - podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej;

    15. Wprowadzenie Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Mławie:

               - omówienie zasadności wprowadzenia regulacji,

               - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Mławie,

    16. Zmiana Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mławie:

              - omówienie zmian,

              - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Mławie,

    17. Dyskusja,

    18. Podjęcie uchwał w sprawach:

 •      - zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 •      - zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie za 2018 rok,
 •      - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok,
 •      - udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium,
 •      - podziału nadwyżki bilansowej,
 • 19. Wolne wnioski;
 • 20. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

 

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                     W MŁAWIE

 

grupy 2019 m

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mławie serdecznie zaprasza Członków Banku na:

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MŁAWIE

które odbędą się w dniach:

11 kwietnia 2019 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIŚNIEWO - godz. 1000 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIECZFNIA KOŚCIELNA i MIASTA MŁAWY - godz. 1000 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).

12 kwietnia 2019 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/IŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1000 w Iłowie w lokalu GOPS-u przy ul. Staszica 1.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/SZYDŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1300 w Szydłowie w lokalu Urzędu Gminy przy ul. Mazowieckiej 63.

Porządek Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Mławie w 2019 r.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie za 2018 rok.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2018 rok wraz z opinia biegłego rewidenta.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
 6. Zmiana Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie.
 7. Wprowadzenie Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Mławie.
 8. Zmiana Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzileczego w Mławie.
 9. Omówienie projektów uchwał.
 10. Dyskusje i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie zebrania.

 

 

 dobra_marka_2019_2.png

Wyróżnienie DOBRA MARKA – Jakość, Zaufanie, Renoma jest przyznawane rozwojowym i najbardziej rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. W ramach Programu już po raz dziesiąty zostały przeprowadzone badania mające na celu określenie wartości, aktywności oraz rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz, dokonanych między innymi na podstawie ogólnodostępnych źródeł, objęte zostały głównie: pozycja rynkowa poszczególnych marek i ich progres, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów.

Spółdzielcza Grupa Bankowa  została w tych badaniach wysoko oceniona, dlatego z ramienia organizatora - Redakcji Forum Biznesu została uhonorowana tytułem DOBRA MARKA 2019 – Jakość, Zaufanie, Renoma! oraz wyróżnieniem specjalnym – Marka Dekady!

 

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com